ماهیگیری حرفه ای

مکانهای ماهیگیری در ایران-کپور گیری-فروشگاه لوازم ماهیگیری

فصل ماهیگیری و مکان و نوع ماهی

دریای خزر:

ماهی کفال: فصل صید این ماهی از اواسط مهر ماه است تا اوایل آبانماه

ماهی سفید: از 45 روز قبل از نوروز تا اواسط فروردین

سد لار:

ماهی قزل آلا خال قرمز:از خرداد ماه تا اواسط شهریور

سد لتیان:

ماهی زرد پر:از خرداد ماه تا اواسط شهریور

کپور:از خرداد ماه تا اواسط شهریور

در آینده نزدیک مکانهای جدیدی را به شما معرفی میکنم


 
 - - - -